GIGOLO AND WHORE 2 – 1992

Nội dung:
Chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hong Kong đang bị đe dọa mất tất cả vào tay con gái của Tổng Giám đốc. Hắn bèn nhờ một tay mai mối tìm một trai bao ngon để chèo kéo và thao túng con gái sếp Tổng. Khi chàng trai bao vào cuộc, tất nhiên anh ta cưa đổ ngay được nàng, nhưng cũng dính cú hồi mã thượng…
Review

Media Info:
Gigolo And Whore II
FORMAT …….: AVI
RUNTiME ……: 1h 30mn
RELEASE SiZE .: 758 MiB
CODEC ……..: XVID Simple@L3
BiTRATE ……: 1 025 Kbps
RESOLUTiON …: 704×480
ASPEC RATiO ..: 1.467
FRAMERATE ….: 29.970
CODEC ……..: MPA1L3
BiTRATE ……: 128 Kbps
CHANNEL(s) …: 2
LANGUAGE(s) ..: .
SUBTiTLE(s) ..: .

Screenshots:
[IMG] [IMG]
[IMG] [IMG]
[IMG] [IMG]
[IMG] [IMG]

Sever OPENLOAD :

DOWNLOAD

GIGOLO AND WHORE 2 – 1992

2401 Views